ICT Support - Oostzaan - info@rumeco.nl

Automatisering

Het beheren, ontwerpen, implementeren on onderhouden van ICT omgevingen vereist diepgaande kennis en voldoende recources.

Rumeco als ICT specialist, kan uw onderneming op gebied van expertise en resources aanvullen.

Te denken valt aan:

- Systeembeheer
- Telefonische helpdesk
- Advies
- Beveiliging
- Onderhoud & Reparatie
- Computer Cleaning

Systeembeheer

Hiermee kunnen wij u op diverse wijzen van dienst zijn.
Of het een installatie betreft, tweede-lijns ondersteuning voor uw systeembeheerders, of u wenst doorlopend netwerkbeheer op afstand, onze diensten kunnen afgestemd worden op uw behoefte. Rumeco kan het beheer van uw ICT omgeving ook volledig op zich nemen.

Telefonische helpdesk

De meeste producten van moderne softwarepakketten bieden de mogelijkheid om door middel van een overeenkomst gegarendeerd te zijn van ontwikkeling en updates van het pakket.
Rumeco biedt u daarnaast de mogelijkheid gebruik te maken van onze telefonische helpdesk en beheer van uw pakketten.
Samen met ons bepaalt u hoe vaak een medewerker van Rumeco u komt bezoeken om bijvoorbeeld  de nieuwste versie  van een softwarepakkket te installeren, bestanden opschonen of en lay-out aan te passen.
Het geheel wordt duidelijk gedocumenteerd in een logboek.
Ook is het mogelijk uw systeem- en applicatiebeheer volledig aan ons over te laten.

Advies

Het uitbreiden of onderhouden van uw systeem vereist de nodige kennis van uw huidige configuratie. Vaak is deze kennis niet meer aanwezig door verloop in personeel, of door het niet of slecht documenteren. Vaak hebben automatiseringsbedrijven bewust niks gedocumenteerd om u afhankelijk te maken van het bedrijf. Dit is echter niet de werkwijze die u en wij graag zien.

Rumeco kan u helpen met het adviseren, onderhouden, uitbreiden of vervangen van componenten in uw systeem. Door de grote praktijkervaring van onze medewerkers, zijn zij in staat om zeer snel een overzicht te krijgen van uw systeem.

Onze werkzaamheden aan uw systeem krijgt u volledig gedocumenteerd overhandigt. Hierdoor bent u niet afhankelijk van ons. Wij zijn er van overtuigd dat onze kwaliteit en werkwijze voldoende garantie biedt om in de toekomst meerdere werkzaamheden voor uw bedrijf door Rumeco te laten uitvoeren.

Beveiliging

De hedendaagse netwerken beperken zich niet meer tot in uw bedrijfspand.
Dit kan varieren van afnemers, IT-bedrijven tot en met Internet.
Als deze verbindingen leiden tot gevaren van hackers en virussen.
Wie kan u garanderen dat uw afnemers of leveranciers goed beveiligd zijn tegen virussen?
Ook het verloop van uw personeel is een "lek" in de beveiliging, wachtwoorden worden vaak niet gewijzigd nadat een personeelslid uit dienst is getreden.
Ook komt het vaak voor dat programmas en bestanden niet voldoende zijna afgeschermd voor onbevoegden.

Met een goed beveiligings beleid kunnen deze risico's tot een minimum beperkt worden.

Rumeco kan u helpen al deze zaken te inventariseren en hierna te adviseren welke mogelijkheden er zijn om uw netwerk met niet al te veel kosten veiliger te maken.
Tevens kan Rumeco een verantwoord beveiligings beleid opstellen voor uw systeem.